Dzień: 28 lutego 2020

Wizja przyszłości.

Wszystkie moje wizje dotychczas się sprawdziły, czy je chciałem widzieć?, uważam, że nie było to moim nastawieniem. Pojawiały się spontanicznie i nadal pojawiają, niczym jasnowidzenie, gdzie potrafię z 99% zgodnością ustalić dalszy bieg wydarzeń. Ludzie czasami obawiają się tego co wiem i potrafię, czasami nie doceniają możliwości, a nader często z zawiścią zazdrości patrzą. Nikt […]

Read more

Wyuczone myśli.

Jesteśmy społeczeństwem wyuczonego myślenia, sposobu mówienia, zręczności zachowania i biegania po trupach. Abyś mógł świętować, zabito miliony zwierząt, rzeź była tak wielka, iż potok krwi zasilił na lata ponownie ziemie. Myślisz, że ziemia ma jedno słońce?, ależ nie… ma ich dwa. Przecież chodzisz do kościoła, który ma wszędzie namalowane słońce drugie i łono jego. Ideologia […]

Read more