Dzień: 15 lutego 2020

Wyuczone myśli.

Jesteśmy społeczeństwem wyuczonego myślenia, sposobu mówienia, zręczności zachowania i biegania po trupach. Abyś mógł świętować, zabito miliony zwierząt, rzeź była tak wielka, iż potok krwi zasilił na lata ponownie ziemie. Myślisz, że ziemia ma jedno słońce?, ależ nie… ma ich dwa. Przecież chodzisz do kościoła, który ma wszędzie namalowane słońce drugie i łono jego. Ideologia […]

Read more